Adresaci studiów :

Osoby, które czują, że drzemie w nich potencjał do pracy w zespołach personalnych (kadrach, płacach, strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi), bycia konsultantem lub trenerem lub do pełnienia funkcji menedżerskich (zarządzania ludźmi, przewodzenia im) :

  • absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy aspirują do objęcia stanowisk specjalistów, ekspertów oraz menedżerów w zespołach personalnych i chcą wpierać menedżerów nowoczesnymi rozwiązaniami oraz działać w sposób zintegrowany z biznesem
  • absolwenci studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), którzy pragną stać się trenerami, konsultantami personalnymi działającymi w oparciu o najlepsze praktyki rynku i metodyki zarządzania projektami HR
  • menedżerowie różnych branż, którzy chcą rozwijać swój potencjał w zakresie budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o swoich ludzi, ich potencjał kompetencyjny i zadaniowy
  • specjaliści, eksperci i menedżerowie różnych branż, którzy pragną stać się wykwalifikowanymi trenerami, konsultantami personalnymi lub pracownikami zespołów personalnych

Cel studiów :

Praktyczne przygotowanie do zarządzania zasobami ludzkimi i consultingu HRM w oparciu o najlepsze praktyki biznesu i w związku z modelem biznesowym i strategią firmy.

Studia umożliwiają zdobycie cenionego na rynku pracy zawodu popartego konkretnymi, praktycznymi i przećwiczonymi umiejętnościami oraz przygotowują do samodzielnego rozwijania umiejętności praktycznych po zakończeniu edukacji.

Do wyboru są następujące specjalności (każdy tytuł to odrębny kierunek studiów podyplomowych) :