Informacje o WSSMIA

Informacje o Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie Logo Wssmia Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki jest akademicką uczelnią niepaństwową powstałą w 1997 r. z uprawnieniami wyższej uczelni państwowej nadanymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (poz. 123 w rej.). Uczelnia prowadzi studia I stopnia (licencjackie) i studia II stopnia (magisterskie). Kadra WSSMiA to wykładowcy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i innych znanych uczelni w kraju.  Są to profesorowie i adiunkci o znacznym dorobku naukowo-badawczym, wykładowcy w uczelniach europejskich i amerykańskich, a także mający doświadczenie w pracy dyplomatycznej i w instytucjach międzynarodowych. Kadrę uzupełniają wybitni dziennikarze, ludzie filmu i politycy. W Uczelni prowadzona jest działalność naukowa – działają zespoły badawcze zajmujące się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, najnowszą historią polski czy tematyką polonijną. Organizowane są też konferencje naukowe oraz wykłady znanych postaci życia społeczno-politycznego, także międzynarodowego. Uczelnia ściśle współpracuje z prestiżowymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kadry, programów i technik kształcenia. Studenci osiągający wysoką średnią ocen w semestrze otrzymują stypendia naukowe. Studenci odbywają praktyki w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Dla najlepszych studentów – staże w Stanach Zjednoczonych. Studenci Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowychj i Amerykanistyki mogą uzyskać także stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych. WSSMiA jest również Międzynarodową Agencją Pośrednictwa Pracy i jako pierwsza polska Uczelnia zapewnia absolwentom pomoc w zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach Unii Europejskiej na stanowiskach merytorycznych – wakacyjne wyjazdy do pracy. Uczelnia jest oficjalnym ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson Language Assessment – największej instytucji organizującej egzaminy w UK, Edexcel, Pearson Company. – organizującej egzaminy języka angielskiego LTE – London Tests of English.