Informacje o WSKPISM

Informacje o Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie oferuje wyższe trzyletnie studia licencjackie prowadzone w dwóch systemach: studiów stacjonarnych (studia dzienne) i niestacjonarnych (wieczorowe i zaoczne). Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie realizuje bazę programową określoną w standardach nauczania dla poszczególnych kierunków studiów, ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu i obowiązujących wszystkie polskie uczelnie. Bazę tę uzupełniają autorskie moduły programowe, opracowane przez kadrę Uczelni – wybitnych specjalistów akademickich (profesorów i adiunktów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego). Programy nauczania wszystkich kierunków obejmują przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe (zwykle realizowane w ciągu dwóch pierwszych semestrów), przedmioty kierunkowe (realizowane głównie w trzecim i czwartym semestrze) oraz przedmioty specjalnościowe (zwykle realizowane od czwartego semestru). Szczegółowe wykazy przedmiotów realizowanych w ramach poszczególnych kierunków studiów znajdują się na stronach im poświęconych. Programy nauczania na studiach wszystkich kierunków przewidują nauczanie języków obcych w wymiarze znacznie przekraczającym limit godzin określony w standardach nauczania. Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych proponuje również wszystkim absolwentom studiów magisterskich i licencjackich gamę dwusemestralnych studiów podyplomowych.