Studia podyplomowe i kursy, to odrębna działalność dydaktyczna  Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe i kursy, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych na rynku pracy zawodach. Szkolenia pracowników są dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy. Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez WSSMiA zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy oraz teoretycy, właściwe programy i metody nauczania. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez WSSMiA kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.