Uprzejmie informuję, iż egzaminy końcowe dla studentów Studiów Podyplomowych ( wszystkie kierunki) odbędą się w dniu 14 ( piątek) i 15 lipca br – w Białogardzie przy ul Grunwaldzkiej 50. Początek egzaminów w dniu 15 bm – godz 16.15. Egzaminy będą miały charakter pisemny (testy). Warunkiem przystąpienia do egzaminu są:

  • ugruntowana wiedza merytoryczna

  • uregulowana czesne i inne opłaty

  • uzupełniona dokumentacja studenta.

Z poważaniem

Dr Kazimierz Chyc

Doradca środowiskowy osób starszych i niepełnosprawnych – ten kurs nie był zaplanowany! realizujemy go obecnie – w praktyce wspólnie  TFS oraz z PUP w Białogardzie. Niebawem pojawią sie niwe propozycje o podobnym charakterze. Zapraszamy!

1. Program szkolenia – Doradca środowiskowy osób starszych i niepełnosprawnych