Służba cywilna w państwach demokratycznych – wykład na temat modeli służby cywilnej w Europie, USA i Japonii; rekrutacja i selekcja w służbie cywilnej, apolityczność, bezstronność i inne cechy współczesnego urzędnika; korupcja i metody zapobiegania.

Pragmatyka służby cywilnej w RP – omówienie ustaw o służbie cywilnej z 1992 roku, 1996 i 1998; rola administracji w Polsce w czasie transformacji społeczno-ustrojowej, neutralność urzędników służby cywilnej, etyka w administracji publicznej, korupcja i metody zapobiegania.

 • Prawo konstytucyjne w Polsce – wykład.
 • Polityka społeczna i gospodarcza w Polsce – wykład.
 • Administracja publiczna w Polsce – wykład.
 • Prawo administracyjne – wykład.
 • Integracja europejska – instytucje Unii Europejskiej, obowiązki i przywileje urzędnika unijnego, wspólna polityka UE w poszczególnych obszarach (polityka rolna, polityka regionalna, wspólna waluta itp.) – wykład.
 • Autoprezentacja – ćwiczenia pisania i wygłaszania przemówień, sztuka prezentacji własnej osoby, focusy, dyskusje w grupie.
 • Praktyczne przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
  • trening psychologiczny,
  • sprawdziany wiedzy na podstawie testów jedno – i wielorazowego wyboru,
  • przygotowywanie notatki służbowej.