Niezbędne dokumenty

notesAby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Punktu Rekrutacyjno-Konsultacyjnego poniższe dokumenty.
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania
  • 4 (cztery) fotografie (w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe tylko 2 fotografie)

Pobierz dokumenty rekrutacyjne:

 

WSSMIA

Umowa o studia I stopnia

Podanie na studia niestacjonarne I stopnia – WSSMiA

Umowa o studia II stopnia

Podanie na studia niestacjonarne II stopnia – WSSMiA

WSKPISM

Umowa o kształcenie

Podanie na studia niestacjonarne I stopnia – WSKPiSM

Studia podyplomowe

Podanie na studia podyplomowe

Umowa o kształcenie