Studia licencjackie    (na WSKPiSM)

Filologia angielska

Anglistyka w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych to nowoczesna propozycja dla wszystkich, którzy podczas studiów filologicznych pragną zdobyć nie tylko umiejętności lingwistyczne i wiedzę kulturoznawczą, lecz także zyskać przygoto-0wanie do wybranych zawodów, w których język angielski jest nieodzowny.

Absolwent filologii angielskiej naszej Uczelni będzie specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Uczelnia realizuje bogaty program w bloku zajęć praktycznych, zaś przedmioty merytoryczne wykładane są również w języku angielskim. System ten gwarantuje opanowanie przez studenta języka angielskiego na poziomie zbliżonym do znajomości języka rodzimego.

 • Program studiów. Realizowane przedmioty::
  Praktyczna nauka języka angielskiego
  Historia obszarów anglojęzycznych
  Kultura obszarów anglojęzycznych
  Literatura angielska
  Wstęp do językoznawstwa
  Wstęp do teorii literatury
  Gramatyka opisowa
  Translatoryka
  Akwizycja drugiego języka
  Lektorat języka hiszpańskiego
  Język łaciński
  Filozofia

Obok przedmiotów typowo filologicznych  Uczelnia oferuje wybór specjalizacji biznesowej, turystycznej oraz w zakresie obsługi ruchu lotniczego. Gruntownemu poznaniu języka w obszarze tych niezwykle atrakcyjnych na rynku pracy dziedzin służą liczne profilowane zajęcia obejmujące zagadnienia merytoryczne, specjalistyczne słownictwo oraz warsztaty translatorskie. Dzięki tak szerokiej ofercie programowej posiadacz dyplomu licencjackiego WSKPiSM będzie kompetentnym i cenionym fachowcem przygotowanym do podjęcia pracy w międzynarodowych firmach, biurach podróży, przedsiębiorstwach turystycznych, instytucjach medialnych czy agencjach PR. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów posiadacz dyplomu WSKPiSM będzie mógł na preferencyjnych warunkach poszerzać dzięki gamie atrakcyjnych studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.

czesne w systemie niestacjonarnym:

 • za rok – 4853 zł.(opłata jednorazowa do 5.X ze zniżką)
 • za 1 semstr – 2540 zł (x 2 raty za rok – do 5 X i  do 5 II)
 • w 8 ratach  – po  692 zł