Czesne

Informacja dla kandydatów na studia w roku akademickim 2017/2018

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się dwa elementy:

  1. Opłata rekrutacyjna – 100 zł (jest bezzwrotną, jednorazowa opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia). Sprawdź promocje!
  2. Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów. Czesne za rok akademicki można wpłacać:
  • jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 10% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie do 30 października br. akademickiego,
  • semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany system studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie wpłat semestralnych (za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br. akademickiego),
  • w systemie ratalnym: do 15 każdego miesiąca (pięć rat w semestrze)

Numery kont – czesne wplacamy :

  1. za studia licencjackie i magisterskie na WSKPiSM – BZ WBK: 12 1090 1564 0000 0001 0049 9909
  2. za studia licencjackie oraz magisterskie na WSSMiA  – Instytut Nauk Politycznych: 41 1160 2202 0000 0001 6265 5098
  3. za studia podyplomowe –  Instytut Nauk Politycznych 66 2030 0045 1110 0000 0037 7120 

Wysokość czesnego w roku akademickim 2017/2018:

Studia I stopnia ( magisterskie – licencjackie (6 semestrów)

WSSMiA


czesne za jeden semestr płatność ratalna

WSKPiSM

czesne za semestr

płatność ratalna

Administracja rządowa i samorządowa

1 590 zł

318 zł

Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe

1 500 zł

300 zł

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

1 590 zł

318 zł

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

1 500 zł

300 zł

Biznes i przywództwo

1 590 zł

318 zł

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

1 500 zł

300 zł

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

1 590 zł

318 zł

Pedagogika resocjalizacyjna

1 500 zł

300 zł

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

1 590 zł

318 zł

Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną

1 500 zł

300 zł

Dziennikarstwo

1 590 zł

318 zł

     
Ekonomia menedżerska

1 590 zł

318 zł

     
Zarządzanie przedsiębiorstwem

1 590 zł

318 zł

     
Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

WSSMiA

czesne za semestr

płatność ratalna

Administracja rządowa i samorządowa

1 690 zł

338 zł

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

1 690 zł

338 zł

Biznes i przywództwo

1 690 zł

338 zł

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

1 690 zł

338 zł

Dziennikarstwo

1 690 zł

338 zł

Edukacja publiczna

1 690 zł

338 zł

Ekonomia menedżerska

1 690 zł

338 zł

 

Polityka zdrowotna w Polsce i UE

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie w administracji

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie farmacją

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie finansami

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem

1 690 zł

338 zł

 

Studia podyplomowe

Kierunki pedagogiczne

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów


Studia podyplomowe

Kierunki administracyjne

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Administracja publiczna

1 200 zł

2

E-administracja

1 200 zł

2

Kontrola zarządcza

1 200 zł

2

Samorząd terytorialny

1 200 zł

2

Studia podyplomowe

Kierunki związane ze służbą zdrowia

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej

1 200 zł

2

Opieka farmaceutyczna

1 200 zł

2

Logopedia

1 000 zł

4

Neurologopedia

1 800 zł

3

Zarządzanie w służbie zdrowia

1 200 zł

2

Studia podyplomowe

Kierunki pozostałe

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

1 200 zł

2

Logistyka

1 200 zł

2

Mediacje i negocjacje

1 200 zł

2

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

1 200 zł

2

Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt

1 200 zł

2

  Uwaga: Promocje – nie przegap szansy na oszczędności!!! Dla studentów naszych uczelni (WSSMiA i WSKPiSM) przy kontynuacji studiów nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej !